www.optigruen.de – mit neuem Internetauftritt am Start

Via www.optigroen.nl stelt Optigrün international AG zich voor met een nieuwe internetpresentatie. Tegelijkertijd start de onderneming met de publicatie van de nieuwe ontwerphandleiding voor het groendakseizoen 2014. 

De startpagina laat meteen al zien, hoeveel informatie er op de nieuwe internetpagina‘s is vastgelegd:  systeemoplossingen, een portaal voor ontwerpers met downloads (CAD-tekeningen, programma’s van eisen, checklists, productinformatiebladen, professionele onderwerpen) en natuurlijk een korte beschrijving van Optigrün international AG met alle contactpersonen en de Optigroen-partnerbedrijven die overal in Duitsland dak- en gevelbegroeiingen aanleggen en verzorgen. Onmiddellijk in beeld zijn ook actuele persberichten, datums van beurzen en de kosteloze vakseminars.

De belangrijkste functie van optigruen.de blijft echter, aan opdrachtgevers en ontwerpers uitgebreide informatie en gegevens bij de product- en systeemoplossingen van hun objecten ter beschikking te stellen. Zo zijn bij alle 10 de systeemoplossingen CAD-tekeningen van de opbouw, productinformatiebladen, korte beschrijvingen, lijsten met planten, referenties en complete programma’s van eisen vastgelegd. Vaak heeft de gebruiker maar één of twee klikken nodig voor het vinden van de gezochte opbouw voor dakbegroeiing met alles wat daarbij hoort. En dat is ook het geval bij de producten: via productgroepen wordt de gebruiker doorgeleid naar de gezochte producten inclusief foto, informatieblad en bestek. Een ander positief punt is dat de gebruiker toegang heeft tot alle CAD-tekeningen, programma’s van eisen en productinformatie zonder tijdrovende procedures voor registratie en aanmelding. Daar komt nog bij dat de belangrijkste producten in een aanschouwelijke 360 graden omvattende fotoweergave worden gepresenteerd, om op die manier een zo „tastbaar“ mogelijke voorstelling van de functies en voordelen van de Optigroen producten te verkrijgen.

Optigroen gaat bovendien met nog meer nieuwe ontwikkelingen van start: enerzijds zijn er nu links naar diverse platforms voor sociale media: Facebook, Twitter, Youtube en google+. En anderzijds is er nu een geslaagde koppeling aangebracht tussen de ontwerphandleiding en aanvullende informatie in het internet door middel van „webcodes“. De in de ontwerphandleiding bij de product- en systeemoplossingen aangegeven webcodes worden op de startpagina rechtsboven in het zoekveld ingevoerd en leiden direct naar het gezochte product of systeem.

De nieuwe internetpresentatie wordt compleet gemaakt door de overzichtelijke samenstelling van verschillende referentieobjecten – een  beeldendatabank met compacte informatie waaruit niet alleen de pers maar ook architecten kunnen putten om hun objectpresentaties tevens van voorbeelden van uitvoeringen te voorzien. Achter de internetpresentatie staat de onderneming Optigrün international AG: tal van medewerkers die alle geïnteresseerde bezoekers van de website hulpvaardig, persoonlijk en professioneel bij vragen over de aangeboden informatie ter beschikking staan.

www.optigruen.de

Afb. 1: De nieuwe internetpresentatie van Optigrün international AG: www.optigruen.de

Graag met bronvermelding „Optigroen“. Bedankt!

Optigrün international AG

Am Birkenstock 19

72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 (0)7576-772-0

Fax +49 (0)7576-772-299

info@optigruen.de

www.optigruen.de

FOTO‘S EN AFBEELDINGEN

FOTO‘S EN AFBEELDINGEN

Bitte mit dem Quellenhinweis "Optigrün". Danke!

Unter www.optigruen.de präsentiert sich die Optigrün international AG mit ihrem neuen Internetauftritt und geht damit zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen Planungsunterlage an den Start und in die Gründach-Saison 2014. 


Schon die Startseite zeigt auf, welche Vielzahl an Informationen auf der neuen Internetseite hinterlegt sind: Systemlösungen, Planerportal mit Downloads (CAD-Zeichnungen, Leistungsverzeichnisse, Checklisten, Produktdatenblätter, Fachthemen) und natürlich eine Kurzbeschreibung der Optigrün international AG mit allen Ansprechpartnern und den Optigrün-Partnerbetrieben, die bundesweit Dach- und Fassadenbegrünungen einbauen und pflegen. Auch sofort im Blick sind aktuelle Pressemitteilungen, Messetermine und die kostenlosen Fachseminare.


Hauptfunktion der optigruen.de ist es nach wie vor, Bauherren und Planern umfassende Informationen und Daten zu den Produkt- und Systemlösungen ihrer Objekte bereit zu stellen. So sind bei jedem der 10 Systemlösungen CAD-Zeichnungen des Aufbaus, Produktdatenblätter, Kurzbeschreibungen, Pflanzenlisten, Referenzen und Komplett-Leistungsverzeichnisse hinterlegt. Oftmals mit nur einem oder zwei Klicks gelangt der Nutzer zu seinem gesuchten Dachbegrünungsaufbau mit allem, was dazu gehört. Ebenso verhält es sich bei den Produkten: über Produktgruppen wird der Nutzer an die Produkte mit Foto, Datenblatt und Leistungsverzeichnis herangeführt. Positiv zu vermerken ist, dass der Nutzer an alle CAD-Zeichnungen, Leistungsverzeichnisse und Produktdaten ohne aufwändige Registrierung und Anmeldung gelangt. Die wichtigsten Produkte werden zusätzlich in einer anschaulichen 360-Grad-Foto-Darstellung präsentiert, um so eine möglichst „greifbare“ Vorstellung der Funktionen und Vorteile der Optigrün-Produkte zu bekommen.


Doch Optigrün kann noch mit weiteren Neuerungen aufwarten: zum einen mit der Verlinkungen zu den Social Media-Plattformen Facebook, Twitter, Youtube und google+ - auch hier startet Optigrün durch. Und zum anderen mit der gelungen Verbindung von Planungsunterlage zu weiterführenden Informationen im Internet über „Webcodes“. Die in der Planungsunterlage bei den Produkt- und Systemlösungen angeführten Webcodes werden auf der Startseite oben rechts ins Suchfeld eingegeben und führen direkt zu dem gesuchten Produkt oder System.


Der neue Auftritt wird abgerundet durch die übersichtliche Zusammenstellung verschiedener Referenzobjekte – eine  Bilderdatenbank mit Kurzinformationen, aus der sich nicht nur die Presse, sondern auch Architekten bedienen können, um ihre Objekt-Präsentationen mit Ausführungsbeispielen zu ergänzen. Hinter dem Internetauftritt der Optigrün international AG stehen viele hilfsbereite Mitarbeiter, die allen Interessierten persönlich und kompetent bei aufkommenden Fragen zur Seite stehen.


www.optigruen.deAbb. 1: Der neue Internetauftritt der Optigrün international AG: www.optigruen.de


Bitte mit dem Quellenhinweis „Optigrün“. Danke!Optigrün international AG

Am Birkenstock 19

72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 (0)7576-772-0

Fax +49 (0)7576-772-299

info@optigruen.de

www.optigruen.de

Fotos und Abbildungen

 

Bitte mit dem Quellenhinweis "Optigrün". Danke!